CERTYFIKATY / APROBATA TECHNICZNA

Oferowane produkty posiadają Certyfikat zgodności i są oznaczone znakiem CE dotyczącym zgodności wyrobu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i zdrowia użytkowników , zawartymi w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej i zgodne są z normą EN 13964 . W zakresie ochrony ppoż. produkty w wersji niezapalnej uzyskały klasę B s1 d0.

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej otrzymaliśmy Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3446/98 i Certyfikat Zgodności Nr CZ ITB-62/1999 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, która stwierdza przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej. Produkt został sklasyfikowany jako materiał niezapalny, niekapiący i nieodpadający.

Close Menu